Το επόμενο βήμα

Τους τελευταίους μήνες διερευνούμε πως τα κεφάλαια και τα φύλλα εργασίας μπορούν να συγχωνευθούν σε μια online μορφή, όπου θα υπάρχει η δυνατότητα online εκτέλεσης και διερεύνησης του κώδικα, με δυναμική εμφάνιση επεξηγήσεων και υποδείξεων.

Μια βιβλιοθήκη σε Python

Το searchtoy είναι μια βιβλιοθήκη για την επίλυση προβλημάτων συνδυαστικής αναζήτησης (combinatorial search problems). O κώδικας περιέχει παραδείγματα χρήσης προηγμένων χαρακτηριστικών της python, όπως decorators, generators, coroutines και metaclasses.

Ολοκλήρωση του προγράμματος py4hs

Το py4hs, ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτικούς πληροφορικής, ολοκληρώθηκε. Ξεκίνησε τον Σεπτέμριο του 2016 και είχε διάρκεια 7 μηνών. Είχαμε την τιμή και την χαρά να συμμετέχουμε στην ομάδα υλοποίησης του py4hs ως επιμορφωτές.

Τα πρώτα γενέθλια

Στις 19 Οκτωβρίου 2016, οι pythonies έχουν γενέθλια: κλείνει ένας χρόνος από την ημέρα που αναρτήθηκαν σε αυτή την ιστοσελίδα τα πρώτα κεφάλαια.

Παραγωγικό Καλοκαίρι, Νέο Υλικό για το Χειμώνα

Μετά από ένα παραγωγικό καλοκαίρι, το πρώτο μέρος από τις pythonies ολοκληρώθηκε. Για κάθε κεφάλαιο του πρώτου μέρους αναρτήσαμε φύλλα εργασίας και ενδεικτικές λύσεις, προσφέροντας έναν συμπληρωματικό τρόπο χρήσης του υλικού.

Λύσεις για τα Φύλλα Εργασίας

Έχοντας δημοσιεύσει φύλλα εργασίας για την Απάντηση και το Μπαρμπούτι, καθώς κι ένα αυτοτελές φύλλο για το Μάντεψε τον Αριθμό, προχωρούμε τώρα στην ανάρτηση ενδεικτικών λύσεων για τα φύλλα αυτά.

Οι pythonies στο GitHub

Ο πλήρης κώδικας για τις pythonies βρίσκεται πλέον στο GitHub. Το δημόσιο αποθετήριο περιέχει ο,τιδήποτε θα χρειαστεί κανείς για να χρησιμοποιήσει τις pythonies ή να τις τροποποιήσει για τις ανάγκες του.

Ένα Αυτοτελές Φύλλο Εργασίας

Για το δίωρο εργαστήριο Python που πραγματοποιήσαμε στον Άγιο Νικόλαο χρησιμοποιήσαμε ένα αυτοτελές φύλλο εργασίας, με το οποίο οι μαθητές ανέπτυξαν, βήμα-προς-βήμα, το κλασικό παιχνίδι Μάντεψε τον Αριθμό.

Μια Γεύση από Κρήτη

Με μεγάλη χαρά θα ταξιδέψουμε στις αρχές Απρίλη στην Κρήτη, για να πραγματοποιήσουμε ένα δίωρο εργαστήριο στην Python, στα πλαίσια του 6ου Μαθητικού Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας.