Προτάσεις για προγραμματιστικά projects

Πολλές φορές δοκιμάζουμε να υλοποιήσουμε μικρότερα ή μεγαλύτερα προγραμματιστικά projects σε python, είτε για να δούμε αν μπορούν να συμπεριληφθούν στις pythonies, είτε απλά επειδή μας φαίνονται ενδιαφέροντα. Σκεφτήκαμε ότι θα ήταν χρήσιμο να τα μοιραζόμαστε, όταν πια ο κώδικάς τους έχει φτάσει σε ένα ικανοποιητικό σημείο σταθερότητας και αναγνωσιμότητας.

Προσθέσαμε λοιπόν στο αποθετήριό μας στο github τον κατάλογο proposed, όπου θα προσθέτουμε περιοδικά τέτοιου είδους projects.

Κάνουμε την αρχή με ένα πρόγραμμα που παράγει ερωτικά σημειώματα, μια ιδέα που πήραμε από μια ανάρτηση στο Computer Science for Fun και αναφέρεται στο αντίστοιχο πρόγραμμα που είχε γράψει ο Cristopher Strachey το 1951 στον υπολογιστή Mark I.

Ακολουθήσαμε τις περιγραφές που περιέχονται στις πηγές, καθώς και δύο ανοικτά διαθέσιμες υλοποιήσεις, για να αναπτύξουμε το πρόγραμμα για τ’ Αγγλικά (στα σχόλια του κώδικα περιέχονται οι σχετικές παραπομπές). Στη συνέχεια, κάναμε τις απαραίτητες επεκτάσεις ώστε να λειτουργεί και στα ελληνικά. Δοκιμάστε το, είναι ιδιαίτερα διασκεδαστικό και μπορεί να δώσει τροφή για πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις με τους μαθητές.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Καμία βαθμολογία ακόμα)
Loading...