Παραγωγικό Καλοκαίρι, Νέο Υλικό για το Χειμώνα

Μετά από ένα παραγωγικό καλοκαίρι, το πρώτο μέρος από τις pythonies ολοκληρώθηκε.

Για κάθε κεφάλαιο του πρώτου μέρους αναρτήσαμε φύλλα εργασίας και ενδεικτικές λύσεις, προσφέροντας έναν συμπληρωματικό τρόπο χρήσης του υλικού.

Επίσης, δουλέψαμε και πάλι επάνω στα τέσσερα πρώτα κεφάλαια, κάναμε διορθώσεις και αναδιατυπώσεις, προσθέσαμε επεξηγήσεις, νέα σχήματα και νέες ασκήσεις, όλες με ενδεικτικές λύσεις.

Όλα τα παραπάνω μπορείτε να τα βρείτε στον κεντρικό κατάλογο του υλικού, με τον πηγαίο κώδικα στο αποθετήριο του github. Όπως πάντα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε παρατήρηση ή πρόταση επί του υλικού.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5,00 / 5 από 2 χρήστες) Loading...