Λύσεις για τα Φύλλα Εργασίας

Έχοντας δημοσιεύσει φύλλα εργασίας για την Απάντηση και το Μπαρμπούτι, καθώς κι ένα αυτοτελές φύλλο για το Μάντεψε τον Αριθμό, προχωρούμε τώρα στην ανάρτηση ενδεικτικών λύσεων για τα φύλλα αυτά.

Θα βρείτε τις ενδεικτικές λύσεις δίπλα από το αντίστοιχο φύλλο εργασίας, στο πλήρες ευρετήριο του υλικού.

update Σεπτέμβριος 2016: Είναι πλέον διαθέσιμα τα φύλλα εργασίας και οι ενδεικτικές λύσεις για τα τέσσερα πρώτα κεφάλαια.

Τα φύλλα εργασίας δίνουν τη δυνατότητα ν’ ακολουθήσει κανείς τα βήματα κάθε κεφαλαίου με πιο δομημένο τρόπο. Περιέχουν επίσης πολλές στοχευμένες ερωτήσεις που ενθαρρύνουν τον αναστοχασμό και κατευθύνουν τη διαδικασία της εμβάθυνσης.

Η ύπαρξη των ενδεικτικών λύσεων είναι πολύτιμη για εκείνους που μελετούν το υλικό μόνοι τους. Μπορούν να συγκρίνουν τις ενδεικτικές λύσεις με τις απαντήσεις τους και να ωφεληθούν από τις επεξηγήσεις που παρέχονται στα πιο λεπτά σημεία.

Οι ενδεικτικές λύσεις μπορούν επίσης να είναι χρήσιμες για τους διδάσκοντες που χρησιμοποιούν τις pythonies ως εκπαιδευτικό υλικό, αφού κατά κάποιο τρόπο αποκαλύπτουν το σκεπτικό πίσω από τον τρόπο με τον οποίο είναι δομημένο το κάθε φύλλο εργασίας.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Καμία βαθμολογία ακόμα)
Loading...