Επιλεγμένες Πηγές

Εδώ θα βρείτε μια επιλογή από χρήσιμες σχετικές πηγές. Η συλλογή θα ανανεώνεται περιοδικά.

Βιβλία για την Python

Βιβλία για την Python στα Ελληνικά

Άλλες Πηγές

Κάποια από τα εικονίδια που χρησιμοποιούνται στο υλικό μας προέρχονται από την σειρά Free Flat Icons που προσφέρονται ελεύθερα, με άδεια GPL, στην ιστοσελίδα ElegantThemes.com.