Μια βιβλιοθήκη σε Python

Η searchtoy είναι μια βιβλιοθήκη σε Python 3 για την επίλυση προβλημάτων συνδυαστικής αναζήτησης (combinatorial search problems). Εκτός από την επίλυση τέτοιων προβλημάτων, ο κώδικας της βιβλιοθήκης περιέχει πολλά παραδείγματα χρήσης των προηγμένων χαρακτηριστικών της γλώσσας, όπως decorators, generators, coroutines και metaclasses.

Ο κώδικας της βιβλιοθήκης searchtoy βρίσκεται στο σχετικό αποθετήριο του github, μαζί με κλασικά παραδείγματα προβλημάτων συνδυαστικής αναζήτησης, όπως το πρόβλημα των Ν-βασιλισσών, ο γύρος του ίππου (knight’s tour), το sudoku, το παζλ της ανταλλαγής (swap puzzle), το πρόβλημα των πλακιδίων (sliding tile puzzle), τα οποία επιλύονται με τη βοήθεια της βιβλιοθήκης.