Το επόμενο βήμα

Από τα πρώτα σχόλια που δεχτήκαμε, αφού αναρτήσαμε τα πρώτα κεφάλαια από τις pythonies, ήταν ότι πιθανώς το υλικό θα πρέπει να είναι διαθέσιμο σε κάποια online μορφή, αντί για pdf αρχεία. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος py4hs, πολλοί από τους επιμορφούμενους έκαναν παρόμοιες παρατηρήσεις.

Στον απολογισμό που κάναμε στα πρώτα μας γενέθλια, επισημάναμε:

Μια πολύ σημαντική κατεύθυνση που θέλουμε να διερευνήσουμε είναι η δυνατότητα μεταφοράς του υλικού σε web περιβάλλον. Εκεί θα υπάρχει η δυνατότητα online εκτέλεσης και διερεύνησης του κώδικα, με δυναμική εμφάνιση επεξηγήσεων και υποδείξεων.

Αυτό είναι το επόμενό μας βήμα. Τους τελευταίους μήνες διερευνούμε πως τα κεφάλαια και τα φύλλα εργασίας μπορούν να συγχωνευθούν σε μια online μορφή. Το εγχείρημα δεν είναι απλό, γιατί δεν πρόκειται για μια απλή μεταφορά του υλικού, αλλά για αναμόρφωσή του, έτσι ώστε να εκμεταλλευθούμε τη δυναμικότητα του μέσου. Ταυτόχρονα, πέρα από την παιδαγωγική πρόκληση, υπάρχει και το τεχνικό υπόβαθρο με το οποίο θα πρέπει να εξοικειωθούμε και να το φέρουμε στα μέτρα των αναγκών μας.

Ένα σημαντικό παράπλευρο πλεονέκτημα που μπορεί να έχει αυτή η νέα μορφή του υλικού είναι η μεγαλύτερη δυνατότητα προσαρμογής και επαναχρησιμοποίησης από άλλους συναδέλφους. Θα είναι πολύ ευκολότερο για οποιονδήποτε να χρησιμοποιήσει και να τροποποιήσει των κώδικα HTML, CSS και javascript που βρίσκεται στο σχετικό αποθετήριο στο github, σε σχέση με την τρέχουσα μορφή του υλικού που στηρίζεται στο XeLaTeX και προαπαιτεί την ύπαρξη μιας αρκετά περίπλοκης υποδομής.

Μπορείτε να διερευνήσετε μια δοκιμαστική online μορφή της Απάντησης.