Το επόμενο βήμα

Τους τελευταίους μήνες διερευνούμε πως τα κεφάλαια και τα φύλλα εργασίας μπορούν να συγχωνευθούν σε μια online μορφή, όπου θα υπάρχει η δυνατότητα online εκτέλεσης και διερεύνησης του κώδικα, με δυναμική εμφάνιση επεξηγήσεων και υποδείξεων.