Τα πρώτα γενέθλια

Στις 19 Οκτωβρίου 2016, οι pythonies έχουν γενέθλια: κλείνει ένας χρόνος από την ημέρα που αναρτήθηκαν σε αυτή την ιστοσελίδα τα πρώτα κεφάλαια.

Στο διάστημα αυτό, η ιστοσελίδα μας δέχτηκε περισσότερες από 7300 επισκέψεις, από περίπου 4900 μοναδικούς επισκέπτες, χάρη στους οποίους καταγράφηκαν συνολικά περίπου 24000 pageviews. Είναι λοιπόν μια καλή στιγμή να γίνει ένας απολογισμός και να καταγραφούν τα σχέδιά μας για την συνέχεια.

Αυτή την στιγμή, το υλικό αποτελείται από πέντε πλήρη κεφάλαια, καθώς κι ένα κεφάλαιο εμπέδωσης. Σε αυτά μπορεί κανείς να βρει δεκάδες ασκήσεις, μαζί με τις λύσεις τους. Επίσης, τα κεφάλαια του πρώτου μέρους συνοδεύονται από πέντε φύλλα εργασίας, μαζί με προτεινόμενες απαντήσεις. Δύο από τα φύλλα εργασίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτοτελώς, σε δραστηριότητες όπως η ώρα του κώδικα. Το υλικό δεν είναι στατικό: συχνά προβαίνουμε τόσο σε μικρές διορθώσεις όσο και σε ευρύτερες αναθεωρήσεις.

Όλος ο κώδικας για τις pythonies (αρχεία xelatex, κώδικας python, σχήματα, κλπ.) είναι αναρτημένος στο δημόσιο αποθετήριο που διατηρούμε στο GitHub και αντικατοπτρίζει την τρέχουσα κατάσταση του υλικού, ενώ για την ανάπτυξη νέου υλικού χρησιμοποιούμε ένα ιδιωτικό αποθετήριο στο GitLab.

Την περασμένη χρονιά δοκιμάσαμε τμήματα του υλικού στο Code Club του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Χίου και στο 6ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας, στον Αγ. Νικόλαο Κρήτης. Ήταν και οι δύο εκπληκτικές εμπειρίες που μας δίδαξαν πολλά και προσέφεραν τα μέγιστα στη βελτίωση του υλικού.

Τον Φλεβάρη, σε συνεργασία με το εργαστήριο TUC/MUSIC, που ανήκει στη Σχολή ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης, υποβάλλαμε πρόταση στα πλαίσια του προγράμματος Google CS4HS για ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα που θα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς πληροφορικής και θα βασίζεται στις pythonies. Η πρόταση έγινε δεκτή και το πρόγραμμα, με ονομασία PY4HS, ξεκίνησε τον Σεπτέμβρη και θα διαρκέσει 7 μήνες. Σε αυτό συμμετέχουν 132 εκπαιδευτικοί από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι έχουν σχηματίσει 18 τοπικές και 4 ηλεκτρονικές ομάδες. Αναμένεται έτσι πολύπλευρη αξιολόγηση του υλικού και πολλές νέες προτάσεις.

Για τη συνέχεια, ετοιμάζουμε τα επόμενα κεφάλαια του υλικού. Μια πολύ σημαντική κατεύθυνση που θέλουμε να διερευνήσουμε είναι η δυνατότητα μεταφοράς του υλικού σε web περιβάλλον. Εκεί θα υπάρχει η δυνατότητα online εκτέλεσης και διερεύνησης του κώδικα, με δυναμική εμφάνιση επεξηγήσεων και υποδείξεων. Κάποια στιγμή, όταν κατασταλάξει η μορφή του υλικού, θέλουμε ν’ ασχοληθούμε και με τη μετάφρασή του στ’ Αγγλικά.

Όσο το υλικό συνεχίζει να έχει την υφιστάμενη μορφή, θα θέλαμε να διευκολύνουμε την πρόσβαση σε αυτό και τη δυνατότητα χρήσης του και τροποποίησής του. Για τον σκοπό αυτό, πειραματιζόμαστε με ένα docker image, που θα επιτρέψει σε οποιονδήποτε να μετατρέψει τον πηγαίο xelatex κώδικα (αφού πιθανώς τον τροποποιήσει) σε pdf, χωρίς να χρειάζεται η εγκατάσταση της αντίστοιχης υποδομής, αφού αυτή θα περιέχεται στο docker image.

Υπάρχουν πολλοί εναλλακτικοί τρόποι να χρησιμοποιήσει κανείς τις pythonies για να διδάξει προγραμματισμό. Θέλουμε να συντάξουμε έναν οδηγό εκπαιδευτικού, που θα περιέχει πρακτικές συμβουλές και έναν κατάλογο διαφορετικών προσεγγίσεων για να ενσωματώσει κανείς τέτοιου είδους υλικό στη διδασκαλία του. Παράλληλα, εξετάζουμε τη βιβλιογραφία: τα τελευταία χρόνια, καθώς όλο και περισσότερες χώρες εντάσσουν την πληροφορική στα προγράμματα σπουδών τους, καθώς όλο και περισσότεροι τομείς εργασίας συμπεριλαμβάνουν τον προγραμματισμό ως βασική δεξιότητα, υπάρχει μια έκρηξη στην έρευνα γύρω από την Πληροφορική στην εκπαίδευση (Computer Science Education Research). Πολλές ερευνητικές εργασίες ασχολούνται με διδακτικές παραμέτρους που απαντώνται και στις pythonies, ενώ άλλες παρέχουν πολύτιμες προτάσεις που θα μπορούσαν να μας οδηγήσουν σε βελτίωση του υλικού μας.

Ευχαριστούμε όσους μας στήριξαν σε αυτή την προσπάθεια, έστω και με μια καλή κουβέντα. Έχουμε αρκετό δρόμο ακόμα μπροστά μας!

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5,00 / 5 από 2 χρήστες) Loading...