Οι pythonies στο GitHub

Ο πλήρης κώδικας για τις pythonies βρίσκεται πλέον στο GitHub. Το δημόσιο αποθετήριο περιέχει ο,τιδήποτε θα χρειαστεί κανείς για να χρησιμοποιήσει τις pythonies ή να τις τροποποιήσει για τις ανάγκες του.

Οι pythonies διατίθενται με άδεια Creative Commons BY 4.0, οπότε μοναδική προϋπόθεση είναι η αναφορά της πηγής και μια παραπομπή στην ιστοσελίδα του project: pythonies.mysch.gr

Κάθε κατάλογος του αποθετηρίου αντιστοιχεί σ’ ένα κεφάλαιο και περιέχει:

  • το κείμενο του κεφαλαίου, στοιχειοθετημένο σε XeLaTeX (.tex αρχείο)
  • τον κώδικα python του κεφαλαίου (.py αρχεία στον υποκατάλογο src/)
  • τις ενδεικτικές λύσεις για τις ασκήσεις του κεφαλαίου (.py αρχεία στον υποκατάλογο exercises/)
  • τα φύλλα εργασίας και τις ενδεικτικές απαντήσεις τους (.tex αρχεία στον υποκατάλογο worksheets/)
  • τα σχήματα, φτιαγμένα σε inkscape (διανυσματικά .svg και παραγόμενα .pdf αρχεία στον υποκατάλογο illustrations/)

Υπάρχει επίσης ο κατάλογος share/, ο οποίος περιέχει κώδικα που χρησιμοποιούν από κοινού όλα τα κεφάλαια και τα φύλλα εργασίας.

Η ανάρτηση του κώδικα σε δημόσιο αποθετήριο ήταν ένα από τα πιο σημαντικά σχόλια που είχαμε λάβει όταν ξεκινήσαμε. Γρήγορα υιοθετήσαμε το git για τοπικό version control. Tο master branch βρίσκεται πλέον στο δημόσιο αποθετήριο του GitHub και αντανακλά οτιδήποτε έχει αναρτηθεί στο site μας, ενώ για τα δοκιμαστικά μας branches χρησιμοποιούμε ένα ιδιωτικό αποθετήριο στο επίσης εξαιρετικό GitLab.

vcs

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Καμία βαθμολογία ακόμα)
Loading...