Φύλλο Εργασίας: Μπαρμπούτι

Συνεχίζουμε μ’ ένα ακόμα φύλλο εργασίας, που συνοδεύει το δεύτερο κεφάλαιο από τις Pythonies.

Το φύλλο, όπως και το αντίστοιχο κεφάλαιο, περιστρέφεται γύρω από ένα γνωστό παιχνίδι με ζάρια, το οποίο μας δίνει την ευκαιρία να εμβαθύνουμε στη δομή επιλογής και να κάνουμε μια επιφανειακή εισαγωγή στη δομή επανάληψης. Η υλοποίηση του παιχνιδιού γίνεται σε στάδια, ξεκινώντας από απλούστερες εκδοχές του, μέχρι να φτάσουμε στην τελική, ολοκληρωμένη του μορφή.