Οι pythonies στο GitHub

Ο πλήρης κώδικας για τις pythonies βρίσκεται πλέον στο GitHub. Το δημόσιο αποθετήριο περιέχει ο,τιδήποτε θα χρειαστεί κανείς για να χρησιμοποιήσει τις pythonies ή να τις τροποποιήσει για τις ανάγκες του.