Ένα Αυτοτελές Φύλλο Εργασίας

Για το δίωρο εργαστήριο Python που πραγματοποιήσαμε στον Άγιο Νικόλαο χρησιμοποιήσαμε ένα αυτοτελές φύλλο εργασίας, με το οποίο οι μαθητές ανέπτυξαν, βήμα-προς-βήμα, το κλασικό παιχνίδι Μάντεψε τον Αριθμό.

Μια δραστηριότητα γνωριμίας με βάση αυτό το φύλλο μπορεί να διαρκέσει από δύο έως τέσσερις ώρες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ιδανικά σε μαθήματα περιορισμένης διάρκειας ή σε εκδηλώσεις όπως η Ώρα του Κώδικα.