Ένα Αυτοτελές Φύλλο Εργασίας

Για το δίωρο εργαστήριο Python που πραγματοποιήσαμε στον Άγιο Νικόλαο χρησιμοποιήσαμε ένα αυτοτελές φύλλο εργασίας, με το οποίο οι μαθητές ανέπτυξαν, βήμα-προς-βήμα, το κλασικό παιχνίδι Μάντεψε τον Αριθμό.