Φύλλα Εργασίας στο Code Club της Χίου

Στα πλαίσια του Code Club για την Python και το Raspberry Pi φτιάξαμε μια σειρά από φύλλα εργασίας.

Αυτά επιτρέπουν στους μαθητές να χτίσουν βήμα-προς-βήμα τα παιχνίδια από τις Pythonies, αλλά με τρόπο ανοικτό και με πολλές ενδιάμεσες ερωτήσεις αναστοχασμού.

python-cc

Θεωρούμε ότι ο συνδυασμός κάθε κεφαλαίου με ένα ή περισσότερα φύλλα εργασίας, καθώς και η εμπέδωση με τις σχετικές ασκήσεις, παρουσιάζει τρομερές δυνατότητες. Θα επεξεργαστούμε τα φύλλα που φτιάξαμε με βάση τις παρατηρήσεις μας από το Code Club και θα τα αναρτήσουμε σύντομα.