Φύλλο Εργασίας: Η Απάντηση

Ξεκινάμε πλέον την ανάρτηση μιας σειράς από φύλλα εργασίας που θα συμπληρώνουν τα κεφάλαιά μας. Το πρώτο φύλλο της σειράς συνοδεύει το κεφάλαιο της Απάντησης.

Προσπαθήσαμε τα φύλλα να μην καθοδηγούν τυφλά τους αναγνώστες, αλλά να τους κατευθύνουν με τρόπο που θα τους επιτρέψει να αναστοχαστούν επάνω στα βήματα που ακολουθούν. Θεωρούμε ότι ο συνδυασμός κάθε κεφαλαίου με ένα ή περισσότερα φύλλα εργασίας, καθώς και η εμπέδωση με τις σχετικές ασκήσεις, παρουσιάζει τρομερές δυνατότητες.