Ολοκλήρωση του προγράμματος py4hs

Το py4hs, ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτικούς πληροφορικής, ολοκληρώθηκε. Ξεκίνησε τον Σεπτέμριο του 2016 και είχε διάρκεια 7 μηνών. Είχαμε την τιμή και την χαρά να συμμετέχουμε στην ομάδα υλοποίησης του py4hs ως επιμορφωτές.