Προγραμματισμός μέσα από παραδείγματα στην Python

Περιεχόμενα

Κάθε κεφάλαιο αντιστοιχεί σ' ένα ολοκληρωμένο παράδειγμα, το οποίο αναπτύσσεται σταδιακά.
Πάρτε εδώ μια γεύση από τα περιεχόμενα ή δείτε το πλήρες υλικό.
Οδηγίες Χρήσης

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτό το βιβλίο.

Η Απάντηση

Μάθετε την Απάντηση για τη Ζωή, το Σύμπαν και τα Πάντα.

Μπαρμπούτι

Δοκιμάστε την τύχη σας στα ζάρια, όπως στις αμερικάνικες ταινίες.

Μάντεψε τον Αριθμό

Οι αριθμοί είναι πολλοί και οι προσπάθειες περιορισμένες. Χρειάζεται μεθοδικότητα…

Το Παιχνίδι της Αφαίρεσης

Παίξτε ένα παιχνίδι με μεγάλη ιστορία, όπου τίποτα δεν αφήνεται στην τύχη.

Διαπλανητικό Κουίζ

Δοκιμάστε τις γνώσεις σας για το ηλιακό σύστημα.

Τρίλιζα

Τα κλασικά παιχνίδια δεν πεθαίνουν ποτέ.

Προσέγγιση

Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτού του βιβλίου.
Σε κάθε κεφάλαιο ξεκινάμε από το μηδέν για να καταλήξουμε τελικά, βήμα προς βήμα, σ' ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα.

Μια ματιά στα περιεχόμενα των περισσότερων βιβλίων για τον προγραμματισμό δείχνει ότι είναι δομημένα γύρω από τις προγραμματιστικές έννοιες που σταδιακά εισάγουν. Η κατανόηση των εννοιών και η εμβάθυνση σε αυτές επιτυγχάνονται με ασκήσεις, κατά κανόνα μικρές και εστιασμένες.

Θελήσαμε να δοκιμάσουμε μια διαφορετική προσέγγιση. Κάθε κεφάλαιο αυτού του βιβλίου αντιστοιχεί σ' ένα πρόγραμμα, συνήθως ένα παιχνίδι. Δεν το παρουσιάζουμε ολοκληρωμένο για να εξηγήσουμε στη συνέχεια τον κώδικά του, αλλά ξεκινάμε από το μηδέν και το χτίζουμε βήμα προς βήμα, εξηγώντας τη φιλοσοφία με την οποία περνάμε από το κάθε βήμα στο επόμενο. Οι προγραμματιστικές έννοιες δεν είναι το επίκεντρο· εισάγονται όταν προκύψει η ανάγκη, όταν είναι απαραίτητες για να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα.

Πιστεύουμε ότι η κατασκευή μεγαλύτερων προγραμμάτων παρέχει στους αρχάριους μεγαλύτερο κίνητρο και αμεσότερη ανταμοιβή. Ελπίζουμε ότι ο τρόπος ανάπτυξης του περιεχομένου επιτρέπει σ' εκείνους που το χρησιμοποιούν να γενικεύουν και να εφαρμόζουν τις γνώσεις που αποκτούν και σε νέα προβλήματα.

Ποιοι Είμαστε

Γιώργος Μπουκέας
Εκπαιδευτικός Πληροφορικής
Βασίλης Βασιλάκης
Εκπαιδευτικός Πληροφορικής

Τελευταία Νέα

Μάθετε τις εξελίξεις, καθώς το υλικό προχωράει και αναπτύσσεται, με τη δική σας βοήθεια.