Το επόμενο βήμα

Τους τελευταίους μήνες διερευνούμε πως τα κεφάλαια και τα φύλλα εργασίας μπορούν να συγχωνευθούν σε μια online μορφή, όπου θα υπάρχει η δυνατότητα online εκτέλεσης και διερεύνησης του κώδικα, με δυναμική εμφάνιση επεξηγήσεων και υποδείξεων.

Παραγωγικό Καλοκαίρι, Νέο Υλικό για το Χειμώνα

Μετά από ένα παραγωγικό καλοκαίρι, το πρώτο μέρος από τις pythonies ολοκληρώθηκε. Για κάθε κεφάλαιο του πρώτου μέρους αναρτήσαμε φύλλα εργασίας και ενδεικτικές λύσεις, προσφέροντας έναν συμπληρωματικό τρόπο χρήσης του υλικού.

Λύσεις για τα Φύλλα Εργασίας

Έχοντας δημοσιεύσει φύλλα εργασίας για την Απάντηση και το Μπαρμπούτι, καθώς κι ένα αυτοτελές φύλλο για το Μάντεψε τον Αριθμό, προχωρούμε τώρα στην ανάρτηση ενδεικτικών λύσεων για τα φύλλα αυτά.

Μια Γεύση από Κρήτη

Με μεγάλη χαρά θα ταξιδέψουμε στις αρχές Απρίλη στην Κρήτη, για να πραγματοποιήσουμε ένα δίωρο εργαστήριο στην Python, στα πλαίσια του 6ου Μαθητικού Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας.