Η Μέρα της Εβδομάδας

Μετά την πρώτη σειρά κεφαλαίων προστέθηκε ένα κεφάλαιο εμπέδωσης, με το οποίο θα έχετε την ευκαιρία να έρθετε ξανά σε επαφή με όλες τις έννοιες που εισάγονται στα τέσσερα πρώτα κεφάλαια.