Ολοκλήρωση του προγράμματος py4hs

Το py4hs, ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτικούς πληροφορικής, ολοκληρώθηκε. Ξεκίνησε τον Σεπτέμριο του 2016 και είχε διάρκεια 7 μηνών. Είχαμε την τιμή και την χαρά να συμμετέχουμε στην ομάδα υλοποίησης του py4hs ως επιμορφωτές.

Τα πρώτα γενέθλια

Στις 19 Οκτωβρίου 2016, οι pythonies έχουν γενέθλια: κλείνει ένας χρόνος από την ημέρα που αναρτήθηκαν σε αυτή την ιστοσελίδα τα πρώτα κεφάλαια.

Παραγωγικό Καλοκαίρι, Νέο Υλικό για το Χειμώνα

Μετά από ένα παραγωγικό καλοκαίρι, το πρώτο μέρος από τις pythonies ολοκληρώθηκε. Για κάθε κεφάλαιο του πρώτου μέρους αναρτήσαμε φύλλα εργασίας και ενδεικτικές λύσεις, προσφέροντας έναν συμπληρωματικό τρόπο χρήσης του υλικού.